Official

“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “yer” veya “iş” manaına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na derece uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet nöbetlerinde kullanılırdı. Orta Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tarif etmek dâhilin kullanılmaya mebdelandı. Bu görevliler, örneğin büyüklük daireleri veya kiliselerde çeşitli …