Official

“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “yer” veya “iş” manaına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na derece uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet nöbetlerinde kullanılırdı.

Orta Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tarif etmek dâhilin kullanılmaya mebdelandı. Bu görevliler, örneğin büyüklük daireleri veya kiliselerde çeşitli nöbetlerle mesuliyetli olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya yetkili bir konumda bulunan herhangi bir kişhayır tarif etmek dâhilin kullanılmaya mebdelandı. Günümüzde, “official” kelimesi ekseriya hükümet, spor veya iş dünyası gibi resmi bir konumda bulunan kişmüterakki veya kurumları tarif etmek dâhilin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, kelime resmi veya yetkili bir konumda bulunan herhangi bir kişhayır tarif etmek dâhilin kullanılmaya mebdelamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir